0705 080 321
Telefontid: måndag - fredag 08:00 - 18:00

Nyhetern

Tillbaka

Ett europeiskt centrum (ECS) för fönster och dörrar

Ett europeiskt centrum för fönster och dörrar bildar sammanlagt en yta på 91 tusen kvadratmeter, på vilken tillverkas varje dag 7.000 fönster.

 

Investeringens första etapp påbörjade 2013 och pågick under 20 månader. I oktober 2014 satte DRUTEX igång sin första produktionshall med en yta större än 28,500 m2. Detta låter firman öka dess tillverkningspotential och samtidgt förstärka DRUTEX:s position på betydande expormarknader. Hallens stålkonstruktion som är stor som fyra fotbollsplaner och väger totalt 904 toner vilket motsvarar vikten av tre Airbus flygplan typ A380 Superjumbo. Markarbeten stod i samband med 176.413 m³ mark som måste utgrävas. Totalt planterades 30.000 växter runt okring hallen och man har lagt 10.000 m² gräsmattan. Hallen är utrustad med en modern automatiserad maskinpark hämtad från kända världsfirmor både i fråga om anordningar och maskiner till produktion av PVC profiller och glaspaket samt PVC-fönster och dörrar.

 

Vid början av år 2014 startade DRUTEX byggande av en annan produktionshall som ingår i ESC. Investeringens andra etapp förknipar man med ett objekt med en yta på 25,000 m2. Det betyder nästa fyra fotbollsplaner som kommer att förstärka firmans tillverkningspotential. Det andra objektet kommer att vara 194 m långt och 120 m brett.

 

Den nya produktionshallen uppstår i stål-teknologi. Den kommer att likna både teknologiskt och när det gäller arkitektur den redan fungerande hallen. Det kommer att finas uppvärmda gångbanor som bildar kommuniaktionsvägar som är karakteristiska för DRUTEX:s investeringar. Byggnaden ska bästå av produktions-, byrå- och konferrensyta inklusive vägar och parkeringsplatser. Lösningar vilka har använts under planeringen och realisation av investering garanterar både maximal energieffektivitet och bästa ergonomiska arbetsförhållanden. Dessa lösningar möjliggör också att tillverkningsprocesser organiseras optimalt. Allting det här i samband med branchens mest moderna maskinpark påverkar med all säkerhet firmans dynamiska utveckling. Den nya produktionshallens byggnad planeras att avsluta vid årets slut.