0705 080 321
Telefontid: måndag - fredag 08:00 - 18:00

Kundtjänst

Vanliga frågor

LEVERANS

När beställning görs behöver vi veta att en lastbil/lastbil med släp kan komma fram till dig, d.s.v. att du har en farbar väg.

Vid hemtransport ingår leverans till tomtgräns och godset lossas med bakgavellift, vidare bärhjälp ingår ej. Gods breddare än 2,4 meter kräver truck för lossning. Det är mottagarens skyldighet och ansvar, om fraktbolaget kräver hjälpmedel såsaom truck, traktor, kranbil eller hjullastare, att möjliggöra avlastningen, vilket då aldrig kan debiteras ENTRA SVERIGE AB. Likaså kan extra kostander för eventuella förseningar orsakade av fraktbolaget aldrig debiteras ENTRA SVERIGE AB.

Felaktig avisering samt avsaknad av hjälp vid avlastning på slutdestinationen medför extra kostand i form av merarbete samt extra fraktkostnader. Dessa extra kostander faktureras ovillkorligen köparen. Om avtalad leveranstidspunkt senareläggs av köparen debiteras varorna på avtalad leveransvecka och efter orderbekräftelsens specifikation. Kostnader för lagerhållning debiteras vid leveranstillfället.