FAQ

PVC fönster består av en hållbar syntetisk polymer. Detta material kännetecknas av bra isolerande egenskaper och låg tillverkningskostnader. Här kommer den största fördelen alltså deras relativt låga pris. Fönster är billiga, men samtidigt behåller de god kvalitet. PVC fönster och dörrar är billigare än produkter av liknande storlek och egenskaper i aluminium eller trä. Därtill behöver PVC inte någon särskild skötsel, är svårt att skada och lätt att rengöra. En annan fördel med PVC fönster och dörrar är oändliga möjligheter. Man kan välja fönster i många olika färger eller efterlikna trä struktur. Dessutom erbjuder PVC fönster olika former, t.e.x. kan man köpa ett fönster med rund båge.

PVC fönster – BÄST I TEST – hållbarhet, lufttäthet, säkerhet
PVC fönster är en ganska ny produkt på den svenska marknaden, men i andra länder har de varit mycket populära i flera decennier. De äldsta PVC fönstren tillverkades i 1950-talet i Tyskland och fick större uppmärksamhet i områden av världen där tillgången till trä var begränsad. PVC är en typ av plast som uppfanns i 1900-talet och sedan dess har den använts i olika branscher som t.ex. sjukhusutrustning, leksaker och först och främst inom byggnadsindustrin.
Redan från början har fönstren testats många gånger av välrenommerade institut bl.a. ITF Rosenheim i Tyskland som ofta kallas för det bästa forskningsinstitutet när det gäller fönster. Dessutom har PVC fönster provat många gånger vid RISE – Research Institutes of Sweden (tidigare SP) som är känt och uppskattat i Sverige. P-märkning är RISE-koncernens eget kvalitetssymbol och Drutex fönster fick intyg att de uppfyller alla krav för att ha rätt till att använda P-märke.

Trots allt kärlek till träfönster har PVC fönster blommat ut i Sverige de senare åren. Det finns många anledningar till ökat intresse i plastfönster. En av dem är priset, en annan bra värmeisolering, men man bör också komma ihåg att de är helt underhållsfritt. Det är också värt att notera att PVC återvinns och ekologiska dörrar och fönster är de som är energibesparande och behöver inte bytas ut snabbt.

Drutex PVC fönster kännetecknas av maximal livslängd och bra kvalité, som bekräftas av många internationella tester och intyg som t.ex. svenskt P-märke eller norsk NDVK. Samtidigt garanteras det underhållsfritt användning av fönsterprofilerna. Naturligtvis som i alla typ av fönster bör man konservera beslag och tätningar, men t.ex. träfönster kräver regelbunden renovering. PVC fönster behöver inte målas om eftersom de inte gulnar, sprickar eller bleks. Dessutom har de mycket bättre motstånd mot fukt och vatten. I badrummet, köket eller under kraftig regn är vattnet ingen fara för PVC fönstren. Tack vare detta kan man undvika röta, svamp och insekter.

Vanliga vita PVC fönster passar bättre till moderna hus, men man kan beställa plastfönster med trästruktur och då är det svårt att skilja ett plastfönster från ett träfönster.

Fördelar:

  • Lågt pris.
  • Goda isolervärden.
  • Finns i många olika färger och i olika former.
  • Kräver nästan inget underhåll.
  • Materialet kan återvinnas om det källsorteras rätt.

PVC fönster är bäst i test och det är bekräftad genom många intyg som Drutex fönster fick under åren. P-märkta fönster är viktiga för tillverkaren själv, men dem kan också utnyttjas också när man förbereder ett stort projekt. Man kan få godkännandebevis på nedanstående fönstersystem:

Dessutom har fönstrens hållbarhet testats mot temperaturväxlingar. Buktighet och böjning har också undersökts genom att observera fönster i stora temperaturskillnader. Det bekräftades att olika krav uppfylls både före och efter kilmatexponering.

Ytterligare finns det en rapport med resultat av luft- och regntäthet, säkerhet mot vindlast, manövreringskrafter. Under provet tillhandahölls fönster av uppdragsgivaren och monterades av SP. Regntäthets test visade inget läckage, och inga skador noterades under provning med upprepade tryckpulsering för att bekräfta fönstrets säkerhet mot vindlast.

För att göra dina fönster redo för vinter rekommenderas det att putsa dem och kontrollera beslagens element samt tätningar. De enkla tips kommer att förlänga livslängd på dina fönster och hjälpa dig njuta av bra värmeisolering under kyla dagar. Precis som vi själv förbereder oss för vinter genom att köpa varma handskar och skyddande kräm, måste vi också tänka på att göra våra fönster redo för de kallare månaderna.

Det första man kan göra är putsa fönster och rengöra dem noggrant. Man bör ta hand om glasrutor såväl som karmar och handtag. Tvätta inte fönster om det är för kallt ute eller när solen är stark, för då kan fläckor förekomma. Det bästa rengöringstips för fönster är att använda vanliga fönsterputsmedel eller ljum vatten med några droppar diskmedel.  Framför allt undvika vätskor som innehåller lösningsmedel, slipmedel eller andra aggressiva kemikalier, eftersom dessa kan skada fönstret.

KONTROLLERA BESLAG

Fönster är en mycket viktig del av vårt hus – en investering i energieffektivitet, säkerhet och estetik. Det är därför det är värt att ha koll på dem året runt, särskilt de beslagens element som ansvarar för säkerhet bör kontrolleras regelbundet. För att rengöra och underhålla beslag bör man använda preparat som under inga omständigheter påverkar beslagets korrosionsskyddande beläggning. Därför bör man inte använda olja, rostborttagningsmedel eller silikonsprejer! Det bästa är smörjfett eller vaselin.

Spanjoletter och gångjärn smörjs vid behov, dock minst en gång per år. För att rengöra dem rekommenderas det att använda tunn smörjolja, t.ex. symaskinsolja. Spanjolettkolvar infettas med ett tunt lager vaselin eller motsvarande. När det gäller tätnings- och glidlister, då är det viktigaste att hålla dem rena eftersom de skadade delarna degraderar väsentligt isoleringsförmågan och borde bytas ut. Kom ihåg att man borde aldrig själv lyfta ur en båge för underhåll! Det kan endast göras av fackmän.

BIBEHÅLLA KVALITÉ OCH EGENSKAPER

Till slut kan man bara säga att Drutex PVC fönster är underhållsfria, men periodiskt underhåll är nödvändigt för att bibehålla bra kvalitet och egenskaper. Det viktigaste är att putsa fönster, kolla tätningar och underhålla beslag. De enkla tipsar kommer att garantera dig fina och fungerade fönster under många år. Hålla dem i minnet och njut av bra värmeisolering samt säkerhet hos dina PVC fönster.

  • Använd ej rengöringsmedel som kan orsaka repor.
  • Måla ej fönster med färg eller lack och applicera inga ytterligare skyddande skikt.
  • Alla slags av smuts, särskilt rost, sot och murkbruk bör tas bort omedelbart.
  • Smörj de rörliga delarna av beslag med hjälp av vaselin eller tunn smörjolja minst en gång om året.

Om man letar efter varma fönster, behöver man alltid lägga märke till fönster u-värde (Uw) som anges i W/m2K (watt per kvadratmeter och kelvin). Måtten anger hur väl ett fönster isolerar och mäter hur mycket värme som försvinner genom en kvadratmeter fönster vid en viss temperatur.

Man skulle lägga till minne att kontrolera om u-värdet gäller hela fönsterkonstruktionen, nämligen karm, båge och glass ihopsatta. Undvika alla fönster som har u-värde tecken som gäller bara glasspakett – de kan visa sig att värmeförlust är faktiskt större än det borde vara. U-värde kan vara ett smart sätt att jämföra fönster och bestämma vilka passar bäst till vårt hus. Ju lägre U-värde fönster har, desto bättre isoleringsförmåga. För att snabbt kunna jämföra fönsters energieffektivitet brukar U-värdet redovisas utifrån en standardiserad storlek. Den europeiska standarden är 1230x1480mm.

Under det senaste decenniet har fönster erhållit allt bättre värmeisolerande egenskaper. Det bidrar också till uppkomsten av kondens. När man går lägre än 1,0 i u-värde då ökar möjligheten för kondensbildning. Det är helt ofarligt för PVC fönster och är ett känt fenomen på täta fönster. Kondens förekommer när det leds mindre värme ut till det yttre glaset. Den grundorsaken är hög luftfuktighet som förekommer medan glasyta är kall. Vanligtvis uppstår yttrekondens under dygnets första timmar och under höstmånaderna.

KONDENS PÅ INSIDAN

Kondens som förekommer på fönstrets insida är orsakad oftast av dålig ventilation eller hög luftfuktighet inomhus. Gamla otäta fönster med höga u-värden kan också orsaka kondensbildning på insida. En annan anledning kan vara att det finns något slags hinder som stoppar luften att cirkulera intill fönster.

KONDENS INUTI GLASKASSETTEN

Kondens mellan inner- och ytterbåge förekommer på grund av dåligt justerade fönster, övertryck i byggnaden eller dåligt isolation av huset. Det kan också bero på läckage inuti glaskassetten.

 

Tack vare internationellt samarbete med olika företag, akademier och offentlig sektor tjänar RISE till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Det ägs av svenska staten och dess huvudmål är att utveckla tjänster, produkter, teknologier, processer som bidrar till innovativa lösningar. Dessutom har RISE som uppdrag att hjälpa skapa bättre förutsättningar för experter inom olika områden. Institutet har 2700 medarbetare och finns över hela Sverige. Alla typer av innovationsprocesser står i fokus hos RISE, som driver hundratals testbäddar och demonstrationsmiljöer.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut ändrade sitt namn till RISE efter en sammanslagning med två andra svenska forskningsgrupper. Syftet var att skapa en bredare bas av lösningar för kunder och följa andra europeiska institutioner när det gäller forskningspotential. SP-logotypen används vidare som varumärke bredvid RISE-logotypen i testrapporter, bedömningar och certifikat.

Det certifieringsmärket är mycket viktigt och värdefullt för både köpare och tillverkare, eftersom det bevisar att produkten är provad och certifierad mot högt ställda krav. När det gäller byggindustrin får P-märkning alltmer betydelsen.

PVC fönster har mycket goda beständighetsegenskaper som bekräftades genom olika test under många år. Besiktningar av fönster har gjorts både i den egna fasaden och i fält. Plastfönster som är P-märkta måste uppfylla kraven i Certifieringsregel 048 – Plastfönster. Reglerna avser både PVC fönster och fönsterdörrar och tar hänsyn till luft- och regntäthet, säkerhet mot vindlast, värmeisolering, manövrerbarhet och upprepad öppning och stängning. Fönstrens funktion provas enligt europeiska standarder.

Ytterligare ställs särskilda krav på ingående material och komponenter som plastprofiler, beslag, tätlister och isolerrutor. Det är mycket viktigt för att säkerställa god beständighet av plastfönster. Det finns också en klimatprovning som verifierar fönstrens hållbarhet mot temperaturväxlingar.

Förutom detta har tillverkaren möjlighet att lägga till frivilliga tilläggskrav som avser ljudisolering, brandmotstånd eller inbrottsskydd. Dessutom tillverkarens egenkontroll av sin produktion övervakas genom kontrollbesök och stickprovsvis provning av produkterna.

Nej, det är de inte. De skiljer sig åt i hur skydder de oss från ljud, värmeförlust eller inbrott. Därför är det mycket viktigt att fundera lite och välja fönster som är bäst anpassade till våra behöv. Att välja fönster med bra isoleringsförmåga alltså med lågt U-värde kan vara en klok lösning om du vill spara energi och ha ett fint inomhusklimat.

Information om cookies Vår webbplats använder cookies. Kollar här webbplatsen godkänner du använder cookies enligt de aktuella inställningarna för din webbläsare. View more
Jag håller med om